Проект ДБН “Будiвельна теплотехнiка”

Страница 10 из 10

7. Оцінка вологісного режиму огороджувальних конструкцій
7.1. Для зовнішніх огороджувальних конструкцій
будинків, які опалюються, обов’язкове виконання умови
Dw < wд , (31)
де Dw — збільшення вологи матеріалу у товщі шару, у якому може відбуватися конденсація вологи в конструкції, за холодний період року, % за масою;
wд — допустима вологість матеріалу, у шарі якого може відбуватися конденсація вологи, % за масою, що визначається в залежності від виду матеріалу за табл. 7.
7.2. Зона конденсації визначається за характером розподілу парціального тиску водяної пари, e(х), і насиченої водяної пари E(х) у товщі шарів огороджувальної конструкції. Парціальний тиск водяної пари в товщі шару матеріалу в перетині x, Па, визначається за формулою

 (32)

де eв — парціальний тиск водяної пари внутрішнього повітря, Па, що визначається за розрахунковим значенням температури й вологості в залежності від призначення будинку за додатком Д, і значенням парціального тиску насиченої водяної пари, у залежності від температури за додатком Ц, та за формулою
eв = 0,01 jв x Eв (33)
eз — парціальний тиск водяної пари зовнішнього повітря, що визначається за СНиП 2.01.01 для періоду найбільш холодного місяця року, Па;
R0e — опір паропроникненню огороджувальної конструкції, м2год Па/мг;
Rxe — опір паропроникненню огороджувальної конструкції на відстані x від внутрішньої поверхні, м2год Па/мг.
Парціальний тиск насиченої водяної пари, E(x), Па, визначається за додатком Ц в залежності від розподілу температури в товщі конструкції, що розраховується, за формулою

 (34)

7.3. Опір паропроникненню огороджувальної конструкції й окремих її шарів розраховується за формулою

 (35)

де dx — товщина x-го шару;
mx— коефіцієнт паропроникнення матеріалу x-го шару, що визначається за додатком М.

Табл. 7. Допустиме збiльшення вологостi матерiалу в конструкцiї в холодний перiод року
Найменування матерiалу
wд, %
Мiнераловатнi та скловолокнистi вироби
3
Пiнополiстирол
2
Пiнополiуретан
3
Плити з фенольно-резольних та карбамiдо-формальдегiдних пiнопластiв
7
Нiздрюватi бетони (газобетон, пiнобетон, газосилiкат та iн.)
1,5
Бетони легкi
2
Виробi перлитовi
2,5
Плити з природних органiчних та неорганiчних матерiалiв
7
Теплi розчини
2
Вироби з кремнезиту
2,5
Цегляна кладка
1,5
Пiногазоскло
1,5
Кладка iз силiкатної цегли
2,0
Засипки з керамзиту, шунгiзиту
3
Важкий бетон, цементно-пiщаний розчин
2

7.4. При e(х) < E(х) умова (31) вважається виконаною.
7.5. При e(х) = E(х) у будь-якому з перетинів огороджувальної конструкції проводиться розрахунок приросту вологи в шарі матеріалу Dw, у якому відбувається конденсація вологи (при розташуванні зони конденсації на границі шарів матеріалу — приріст розраховується для шару прилеглого до зони конденсації з боку внутрішньої поверхні) за формулою

 (36)

де P — кількість вологи, що конденсується в товщі огороджувальної конструкції кг/м2, за період вологонакопичення, розраховується за формулою

 (37)

де ek — парціальний тиск водяної пари, Па, у зоні конденсації, що визначається за формулою (32);
Rke — опір паропроникненню частини огороджувальної конструкції від внутрішньої поверхні до зони початку конденсації, м2 год Па/мг, що визначається за формулою (34);
R0e— те саме, що в формулі (32);
Z — період вологонакопичення, години, що визначається за СНиП 2.01.01 (для періоду із середньомісячними температурами зовнішнього повітря менше +8 °С;
dk — товщина шару матеріалу, у якому відбувається накопичення вологи, що конденсується (від зони конденсації до внутрішньої поверхні шару);
gk — густина шару матеріалу, у якому відбувається конденсація вологи, що визначається за додатком М.


Додаток А
Терміни та визначення

Термiн
Умовне
позначення
Розмiрнiсть
Фiзичний змiст
Теплопровiднiсть
л
Вт/(м К)
Кiлькiсть теплоти, що передається через одиницю площi (м2) шару
матерiалу за одиницю часу (с) при стацiонарному градiєнтi температур 1К/м
Теплоємнiсть
масова
С
Дж/(кг К)
Кiлькiсть теплоти, яку необхiдно пiдвести чи вiдiбрати вiд 1 кг матерiалу, щоб змiнити його температуру на 1 К
Коефiцiєнт
теплостiйкостi
Предыдущая 7 8 9 10

Пропозиції Міністерства з питань надзвичайних ситуацій щодо протипожежного захисту висотних житлових будинків з умовною висотою понад 67 м
Нормативные документы
Словарь
Нормативная документация на листовое стекло в Украине
Спецификация Стандартизация
Комментарии
E-Mail:
следить за ответами
Окна
Металлопластиковые окна
Алюминиевые окна
Деревянные окна
Стеклопакеты
Услуги
Ремонт окон
Утепление фасадов
Монтаж пластиковых окон
Устройство откосов
Аксессуары
Подоконники
Москитные сетки
Отливы
Вертикальные шторы-жалюзи
Двери
Входные двери
Межкомнатные двери
Противопожарные двери
Автоматические двери
Фасады
Светопрозрачные фасады
Зимние сады
Алюминиевые фасады
Навесные фасады
Системы (бренды)
Профили
Фурнитура
Оборудование
Стекло и заполнение
Армирующие профили
Уплотнители
Крепеж
Программное обеспечение
Энергоэффективность
Калькулятор энергоэффективности окон
Подбор окон по энергоэффективности
Статьи об энергоэффективности
Калькулятор окон
Расчет стоимости окон
Расчет ветровых нагрузок на окна
Расчет энергоэффективности
Добавить компанию
Объявить тендер
Рейтинг, Рейтинг сайтов
Акции и скидки
Видео
Выставки
Карты
Новости
Объекты
Профильные системы
© 2016 OKNA.ua, ООО «Экодар». Все права защищены. Пользовательское соглашение
Карта сайта okna.ua