Рейтинг компаний
Рейтинг сайтов
Цены по типам окон
Расчет цены на окна
Расчет прочности окон
Расчет энергоэффективности

Методичні рекомендації
з формування собiвартостi проектних робiт

Страница 1 из 15
18092

І. Загальні засади
1. Собівартість проектних робіт — це виробничі витрати проектної організації, безпосередньо пов’язані з виконанням на замовлення організацій, підприємств, установ та громадян на свій ризик і власними силами проектних робіт, доход від яких був визнаний у звітному періоді.
2. Собівартість проектних робіт може бути:

 • плановою, яка визначається з використанням системи економічно обгрунтованих норм і нормативів, а також економічних розрахунків, що відображають підвищення організаційно-технічного рівня проектування внаслідок впровадження ефективних проектних рішень, прогресивної технології, матеріалів, конструкцій та устаткування, передових методів організації виробництва, що відповідають новітнім досягненням науки і техніки, а також сучасним вимогам до якісного рівня архітектури та містобудування й інших техніко-економічних чинників;
 • фактичною, яка включає витрати на виконання проектних робіт відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (надалі — ПБО) та цих Методичних рекомендацій.
  3. Планування витрат на виконання проектних робіт та облік цих витрат здійснюється кожною проектною організацією незалежно від того, чи вона є самостійною організацією, чи є відособленим структурним підрозділом організації, на підставі договорів (контрактів) на виконання робіт і надання послуг.
  Об’єктом обліку витрат можуть бути: повністю завершені проектно-вишукувальні роботи — розробка (тема) в цілому, об’єкти проектування, окремі етапи, завдання тощо.
  4. Собівартість проектних робіт проектної організації, що має статус юридичної особи і має у своєму складі відособлені структурні підрозділи, складається з витрат відособлених структурних підрозділів та виробничих витрат на проектні роботи, які безпосередньо виконуються центральним підрозділом цієї організації. Собівартість проектних робіт відособленого структурного підрозділу проектної організації складається з виробничих витрат цього підрозділу.
  Собівартість проектних робіт проектної організації, яка має статус юридичної особи, але не має у своєму складі відособлених структурних підрозділів і виконує проектні роботи безпосередньо, складається з виробничих витрат цієї організації.

  ІI. Класифікація витрат проектної організації
  Витрати проектних організацій класифікуються за такими ознаками:
  1. За видами діяльності витрати поділяються на витрати звичайної діяльності та витрати надзвичайної діяльності.
  Витрати звичайної діяльності, у свою чергу, поділяють на витрати операційної, фінансової та інвестиційної діяльності.
  Витрати операційної діяльності містять у собі витратиосновної діяльності та інших видів діяльності проектної організації.
  Витрати основної діяльності — це витрати, пов’язані з виконанням або реалізацією проектних робіт.
  Витрати надзвичайної діяльності — це невідшкодовані втрати від надзвичайних подій: стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо, включаючи витрати на запобігання виникненню втрат від надзвичайних подій.
  2. За місцем виконання робіт витрати поділяються на: витрати відділу, сектора, лабораторії, тимчасового творчого колективу, експедиції, партії, дільниці, служби або іншого адміністративно-відособленого структурного підрозділу тощо.
  3. За видами витрат класифікація здійснюється за економічними елементами та статтями калькулювання.
  До елементів витрат належить сукупність однорідних за своїм економічним змістом витрат, а до статей калькулювання витрат — один або декілька елементів.

 • 1 2 3 4 5 Следующая

  Спецификация Стандартизация
  Проект Межгосударственного стандарта "Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия"
  Спецификация Стандартизация
  Разработка новых стандартов по стеклопакетам и низкоэмиссионному стеклу
  Спецификация Стандартизация
  Подтверждение соответствия окон, дверей и фасадных систем в Европе и в Украине. Опыт и перспективы
  Комментарии
  Loading
  E-Mail:
  следить за ответами
  Окна
  Металлопластиковые окна
  Алюминиевые окна
  Деревянные окна
  Стеклопакеты
  Услуги
  Ремонт окон
  Монтаж пластиковых окон
  Утепление фасадов
  Устройство откосов
  Аксессуары
  Подоконники
  Москитные сетки
  Отливы
  Вертикальные шторы-жалюзи
  Двери
  Входные двери
  Межкомнатные двери
  Противопожарные двери
  Автоматические двери
  Фасады
  Светопрозрачные фасады
  Зимние сады
  Алюминиевые фасады
  Навесные фасады
  Системы (бренды)
  Профили
  Фурнитура
  Оборудование
  Стекло и заполнение
  Армирующие профили
  Уплотнители
  Крепеж
  Программное обеспечение
  Энергоэффективность
  Калькулятор энергоэффективности окон
  Подбор окон по энергоэффективности
  Статьи об энергоэффективности
  Калькулятор окон
  Расчет стоимости окон
  Расчет ветровых нагрузок на окна
  Расчет энергоэффективности
  Библиотека
  Объявления
  Тендеры
  Рейтинг, Рейтинг сайтов
  Акции и скидки
  Видео
  Выставки
  Карты
  Новости
  Объекты
  Профильные системы
  © 2018 OKNA.ua, ООО «Экодар». Все права защищены. Пользовательское соглашение
  Карта сайта okna.ua