Тримай тепло під контролем з вікнами REHAUТримай тепло під контролем з вікнами REHAU
Цвіль на стіні та термограма вікна

Температурний фактор fRsi — контроль цвілі

Дозволяє визначити ризик утворення конденсату

Взимку «середня» температура в кімнаті визначається поєднанням теплоізоляції оболонки будівлі та системою опалення. І температура поверхні внаслідок мостиків тепловтрат (розриви в ізоляції будівлі) завжди буде нижчою за температуру повітря в кімнаті. На таких «холодних» ділянках виникає ризик утворення конденсату і, надалі, цвілі.

Для числового визначення ризику розвитку цвілі був введений температурний фактор поверхні. Він позначається fRsi та є безрозмірною величиною.

Чому температурний фактор важливий

Термограма встановленного вікна
Термограма пластикового вікна в прорізі, знята тепловізором FLIR. Найтемніша синя зона відповідає найхолоднішій поверхні. У цій зоні існує ризик виникнення конденсату. Фото: OKNA.ua

Комфортне та здорове перебування в приміщенні безпосередньо залежить від відсутності цвілі, яка підвищує ризик виникнення алергій чи появи астми. Тому температурний фактор має вирішальне значення. Мостики тепловтрат будівлі необхідно проєктувати та розраховувати з урахуванням fRsi.

Поєднання низьких температур у місцях, де fRsi-фактор найнижчий, з високою вологістю (спричиненою відсутністю вентиляції) сприяє появі цвіті та/або конденсату. Щоби створити в приміщенні здорове середовище, ці «слабкі» місця необхідно усунути.

Незалежно від того чи планує будівництво/ремонт відповідати стандартам пасивного або активного будинку чи ні, здоров’я має бути пріоритетом. І проєкт має включати розрахунки коефіцієнтів fRsi містки тепловтрат, щоби забезпечити достатньо високу температуру внутрішньої поверхні для уникнення ризику утворення конденсату та цвілі.

Як вирахувати температурний фактор поверхні

За означенням fRsi-фактор — це відношення різниці температур поверхні зі сторони приміщення і зовні та різниці температур в приміщенні і зовні.

Обраховується за формулою:

fRsi = (τвmin - tз)/( tв - tз), де

τвmin — мінімальна температура поверхні,
tз — температура навколишнього середовища,
tв — температура всередині приміщення.

Для визначення мінімальної внутрішньої температури (τвmin) необхідно обрахувати елементи на основі геометрії та матеріалів, використаних у конструкції відповідно до ISO 13788 «Гігротермічні показники будівельних компонентів та будівельних елементів. Температура внутрішньої поверхні для уникнення критичної поверхневої вологості та проміжної конденсації. Методи розрахунку».

У жовтні 2021 року Державне підприємство «УкрНДНЦ» повідомило про розроблення першої редакції ДСТУ EN ISO 13788:20__.
Європейський стандарт EN ISO 13788:2012 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.

За температуру навколишнього середовища (tз) обирається середня зимова температура, характерна для регіону, відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія».

Температуру всередині приміщення (tв) зазвичай встановлюють проєктну 20 °C.

У реальних умовах розрахувати fRsi дуже просто. Для цього треба виміряти найхолоднішу зону в приміщенні і застосувати значення температури на вулиці та в приміщенні.

Наприклад, при зовнішній температурі -10 °C та температурі в приміщенні в +20 °C та на поверхні вікон маємо +15 °C:
fRsi = (τвmin - tз)/(tв - tз)=(15-(-10))/(20-(-10))=25/30=0,833

Що показує fRsi

Температурний коефіцієнт fRsi — це безрозмірне число від 0 до 1.

Коли fRsi = 0, це означає, що температура на внутрішній поверхні мостика тепловтрат така ж, як і зовнішня.

fRsi = 1: температура поверхні мостика тепловтрат така ж, як в кімнаті. Це найкращий теоретично можливий результат. Завдання полягає досягненні fRsi якомога ближче до 1.

Які мінімальні вимоги до температурного фактора вузла

Німецький стандарт DIN 4108 «Теплоізоляція та енергозбереження в будівлях» встановлює мінімальні вимоги до теплоізоляції мостиків тепловтрат. Він говорить, що при fRsi ≥ 0,70 не утворюється ні конденсат, ні цвіль за «нормальних умов».

«За нормальних умов» означає достатнє рівномірне помірне опалення приміщення, достатню вентиляцію та безперешкодну циркуляцію повітря, тобто важкі штори не перекривають потік (легкі штори допустимі).

Слід зазначити, що вимога стосується тільки монтажного з’єднання між вікном та стіною!
На вікнах і дверях допускається тимчасове утворення конденсату, якщо поверхня не вбирає вологу і конденсат з профілів не потрапляє на матеріали, які поглинають воду.

Отже, якщо дотримуватися мінімальної вимоги у помірному континентальному кліматі з середньою температурою січня -5 °C, то внутрішня температура стін в будівлі має бути вищою або рівною 12,6 °C.

Які мінімальні вимоги до температурного фактора для пасивних будинків

Науково-дослідний Інститут пасивного дому (Passivhaus Institut) визначив сім кліматичних зон для планети.

Кольорова карта світу з позначенням кліматичних зон
Більша територія України, включаючи Київ, потрапляє в «Холодну» кліматичну зону, південь — в «Помірно холодну» Фото: Passive House Institute

І для вікон в пасивні дома необхідно враховувати мінімальне значення температурного коефіцієнта вузла:

fRsi Uw, Вт/(м2·К) Ug, Вт/(м2·К)
Холодна Вікна, фасади 0,75 0,60 0,55
Дахові вікна 0,70 0,70
Світлові люки,
зенітні ліхтарі
0,80 0,80
Помірно
холодна
Вікна, фасади 0,70 0,80 0,75
Дахові вікна 1,00 1,00
Світлові люки,
зенітні ліхтарі
1,10 1,10
Знайдіть всі свої архітектурні рішення через OKNA.ua: Натисніть тут щоб зареєструватися. Ви виробник і хочете налагодити контакт з клієнтами? Натисніть сюди.
vikna.ua

Нове та найкраще