До кінця липня триває обговорення стандарту системи екологічної сертифікації громадських будівель
Фото: ВГО «Жива планета»

До кінця липня триває обговорення стандарту системи екологічної сертифікації громадських будівель

ТК 82 «Охорона довкілля» розробив проєкт першої редакції стандарту щодо системи екологічної сертифікації та маркування громадських будівель. Обговорення проєкту СОУ ОЕМ 08.002.41.032:20ХХ «Система екологічної сертифікації та маркування згідно з ДСТУ ISO 14024:2018. Громадські будівлі. Екологічні критерії та метод оцінювання життєвого циклу на етапах проєктування та будівництва»↗️ триватиме до 20 липня 2024 року.

Стандарт має запровадити національну рейтингову систему громадських будівель.

Розробники проєкту стандарту зазначили, що особливу увагу приділено:
 • енергоефективності;
  Зазначається, що опір теплопередачі вікон та зовнішніх дверей має бути не менше 0,8 м2·К/Вт згідно з ДБН В 2.6-31.
  До складу склопакета має входити хоча б одне скло з низькоемісійним покриттям.
 • збалансованому управлінню ресурсами;
  Гарантійний термін експлуатації вікон та дверей повинен бути не менше 10 років.
 • зменшенню і запобіганню впливу на довкілля;
  Не допускається використовувати в пластикових профілях сполук кадмію, свинцю, селену, хлору, арсену, миш`яку, талію, ртуті, сурми, органічних сполук олова (TБО, TБОО).
 • ефективному управлінню відходами та збільшенню можливостей повторного використання та перероблення матеріалів.
  Після закінчення терміну служби вікон та дверей виробник повинен забезпечити демонтаж й утилізацію для повторного використання.

Подати коментарі до проєкту першої редакції СОУ можна за посиланням.

Положення стандарту враховують принципи Нового Європейського Баугаузу, а також міжнародні стандарти зеленого та сталого будівництва: BREEAM, DGNB, Nordic Swan, LEED.

Для довідки.
Мінімально допустиме значення опору теплопередачі Rqmin, м2·К/Вт згідно з ДБН В 2.6-31:2021↗️ різниться залежно від температурних зон та типу конструкції:
 • Світлопрозорі огороджувальні конструкції: 0,9 — І температурна зона; 0,7 — ІІ зона.
 • Зенітні ліхтарі: 0,8 (І); 0,7 (ІІ).
 • Зовнішні двері: 0,7 (І); 0,6 (ІІ).
І температурна зона — майже вся Україна; ІІ температурна зона — Закарпатська, Запорізька, Миколаївська, Одеська та Херсонська області та Крим.
+380 44 237 XX XX +380 44 237 2567
Ідентифікатор: 23249